Oferta jest skierowana do klientów, którzy cenią jakość,
najwyższą efektywność i chcą otrzymać profesjonalne usługi.
Nasze doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra pozwala realizować
projekty zarówno standardowe jak również wszelkie nietypowe zadania.
Witamy na stronie
firmy 'EXPERT' B.C. Sp. z o.o.
Referencje
Projektowanie * Wykonawstwo

Inteligentny dom

W ramach naszej działalności znajduje się również projektowanie i wykonywanie aranżacji architektonicznej wnętrz. W realizowanych objektach na terenie Warszawy i okolic instalujemy systemy inteligentnego budynku.

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami budowlanymi

Inteligentny dom Warszawa

Uprawnienia

Nasza firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000023448.

Posiadamy:
a. Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0624/01 na wykonywanie systemów technicznej ochrony obiektów,

b. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-13220 na instalację , obrót, transport i magazynowanie czujek dymu z izotopowym źródłem promieniowania,

c. Certyfikat rekomendacji Polskiej Izby Systemów Alarmowych,

d. Zaświadczenie NIMiOZ zezwalające na projektowanie i wykonywanie systemów zabezpieczeń w obiektach zabytkowych, sakralnych i muzeach.

e. Certyfikaty na projektowanie i wykonywanie sieci strukturalnej.

f. Autoryzację, szkolenia wiodących producentów sprzętu elektronicznej ochrony, m.in.

 •  - SIEMENS
 •  - BOSCH
 •  - NOVUS
 •  - DEDICATED MICROS
 •  - ARITECH
 •  - ZETTLER
 • - DSC
 • - POLON-ALFA
 • - COTAG
 • - AUDIOTECH
 • - KRONE ADC i innych

Nasi projektanci posiadają uprawnienia projektowe budowlane, jak również systemów bezpieczeństwa stopni 1-4 (daw. SA1-SA4), systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz instalacji KNX.

Nasi instalatorzy posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia oraz przeszkolenie w zakresie instalacji i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopnia 1-4 /klasy SA1-SA4.
Pracownicy firmy mają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do posiadania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „tajne”.